Watch Xezer TV Live TV from AzerbaijanWatch Xezer TV Live TV from Azerbaijan

General TV Channel / Xəzər TV - Private Azeri TV channel on general subjects, launched October 2, 2007, replacing the STV Khazars. The TV channel shows a variety of programs, television series and TV shows. In 2000, began broadcasting STV Khazar, before the appearance of the channel Khazar TV. This TV channel made programs in the Azerbaijani language and even direct broadcasts on mourning days. In September 2007, a meeting of the National Television and Radio Broadcasting Council of the Republic of Azerbaijan was held.

YOU MAY ALSO LIKE:  Watch CBS Live TV from South Korea

At the meeting, Nushirevan Maharramlireported that in October Khazar TV will start functioning. On October 2, 2007, some media outlets provided information that at 8 pm the Hazar TV channel will start broadcasting. On October 2, 2007, at 20:00 hours the STV Khazar station was stopped and the Khazar TV channel was launched. For half an hour they showed the logo and intro, and at 20:30 a TV show of the "Agenda of the Day" was released. The guest of the transfer was Nushiravan Maharramli, the chairman of the National Council of Sports. The same day the broadcasting of the channel lasted until 01:30 hours. The logo was hesitant. Just "Khazar TV" or "Khazar".

YOU MAY ALSO LIKE:  Watch Azad Azerbaijan ATV Live TV from Azerbaijan

Videos website:

Azərbaycanın azad və demokratik televiziya məkanında xüsusi yerlərdən birini tutan “Xəzər Xəbər” portalı artıq öz dəqiqliyi, qərəzsiz informasiya mübadilələri ilə izləyicilərin qarşısında önəmli yerlərdən birini tutur. Əlbəttə ki, rəqəmsal platformaların inkişafı dövründə, azad media məkanında nüfuz qazanmaq, öncüllük əldə etmək asan iş deyil. Odur ki, “Xəzər Xəbər”in çəkisi həm TV, həm də rəqəmsal platformalarda bu cəhətdən önəmlidir.

Videos youtube:

Telegram channel:

Videos Facebook:

"Xəzər" Teleradio Yayım Şirkətinin rəsmi xəbər səhifəsi. The official news page of "Khazar" Broadcast

Subscribe to RSS feed to get the latest updates:

Subscribe to RSS feedLeave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


YOU MAY ALSO LIKE: